ID/paswoord:


  | Contact  
Activiteiten > Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Om aan de strenge kwaliteitscriteria voor de productie van veiligheidsartikelen te blijven beantwoorden, optimaliseert DELTA Extinguishers zijn organisatie op basis van het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem.

Bovendien zijn al onze brandblussers EN3, PED (97/23/EC-richtlijn voor toestellen onder druk) en MED (96/98/EC-richtlijn voor onderwatermateriaal) gecertificeerd. Alle andere producten die door DELTA Extinguishers verkocht worden zijn conform aan de geldende regelgeving.

Om het kwaliteitsniveau van onze producten aan te houden en nog verder te verhogen, hanteren we bij DELTA Extinguishers de volgende basisprincipes:

  • Bewustzijn en wil van de directie om de voortdurende evolutie van het kwaliteitsmanagementsysteem te waarborgen
  • Definiëren van kwalitatieve doelstellingen voor de verschillende fasen in het productieproces
  • Sensibilisering van het personeel met als doel een continu proces van kwaliteitsverbetering
  • Permanente evaluatie van opgelegde leveranciers- en onderaannemersnormen en -partnerships om de vereiste kwaliteitscriteria te garanderen
  • Meting en controle van het kwaliteitssysteem
  • Beschikken over de technische en menselijke middelen om de controles te verzekeren