ID/paswoord:


  | Contact  
Label

Over vuur > Extra informatie

Extra informatie

Wat betekent de opdruk op de fles?

De opdruk bestaat uit twee zones

 • De zone binnen het kader 
 • De zone buiten het kader

De zone binnen het kader
 

Deze zone is verdeeld in maximum vijf horizontale onderdelen (van boven naar onder).
De inhoud van dit gedeelte is vastgelegd in de EN3-norm.

Deel 1

 • Soort apparaat (poeder, water, enz.)
 • Massa of volume en soort blusmiddel (1kg BC, 2kg ABC, enz.)
 • Capaciteit van de brandblusser (8A, 34B, enz.)
Deel 2
 • Tekst en pictogram die het correcte gebruik van de brandblusser illustreren
 • Pictogrammen met aanduiding van het type vuur waarvoor het toestel bestemd is
Deel 3
 • Te nemen voorzorgen bij brand afkomstig van elektriciteit (optioneel)
Deel 4
 • Algemene technische informatie (dit gedeelte kan zich eventueel buiten het kader bevinden)
 • Type toestel, type poeder, type gas, gebruikslimieten van temperatuur, certificaat- of erkenningsnummer
Deel 5
 • Naam van de officieel erkende fabrikant
Opmerking: de opdruk kan in meerdere talen gebeuren.

Externe zone van het kader
 • Datum van productie van de brandblusser
 • Datum van validatie (volgens nationale normen)
 • CE-conformiteit (MED indien van toepassing)
 • Alle andere aanvullende informatie